PROCESSEN

At forandre din bolig skal ikke være besværligt eller trættende. Det skal derimod være en proces, hvor du som kunde føler dig hørt, i trygge hænder og godt serviceret. Som arkitekt gør jeg mig umage i alle dele af processen for, at vi sammen kommer frem til det bedste resultat.

Processen sker altid i tæt relation til jer som kunder, hvor jeres ønsker, behov og budget er styrende. Med en arkitekt involveret, får I gennemtænkte løsninger, der holder i mange år, og som er lavet i respekt for omgivelserne.

En typisk proces indeholder disse faser:

INDLEDENDE MØDE

Vi holder et indledende møde, hvor vi:
 • besigtiger de eksisterende forhold
 • gennemgår jeres ønsker og drømme for projektet
 • diskuterer forventninger til hele processen 
 • gennemgår de forskellige faser fra start til slut, så I får et godt overblik
 • snakker overordnet om budget, tidsplan og hvilke regler, jeres projekt skal overholde.
 
Pris 1.875 kr. inkl. moms (prisen er inklusiv forberedelse til mødet)

SKITSEFORSLAG

Med udgangspunkt i jeres drømme, ønsker, tidshorisont og budget udarbejder jeg et målfast, digitalt tegningsforslag, som indeholder:
 • plantegninger
 • facade- og snittegninger
 • referencefotos 
 • relevante beskrivelser
 
Vi gennemgår materialet sammen og tankerne bag det på et opfølgende møde. 
MYNDIGHEDSPROJEKT
 
Et myndighedsprojekt dækker over det materiale, kommunen skal bruge for at kunne sagsbehandle projektet. De fleste byggerier kræver nemlig en godkendt byggetilladelse.
 
Med et godkendt skitseforslag udarbejder jeg myndighedsprojektet, som består af:
 • en uddybning af skitseforslaget i form af relevante tegninger med mål og beskrivelser 
 • tilpasning til den gældende lovgivning, som byggeriet skal leve op til (herunder lokalplaner og bygningsreglement)
 • afklaring af eventuelle indledende spørgsmål med kommunen 
 • tæt opfølgning i sagsbehandlingen

PROJEKTERING (kaldes også detailprojekt eller hovedprojekt)

Med udgangspunkt i det godkendte myndighedsprojekt begynder arbejdet med at klarlægge detaljerne.
På tegninger og i beskrivelser går vi helt i detaljen med byggeriets primære konstruktion og valg af materialer, produkter, overflader, farver og evt. inventar.

I denne fase holder vi flere møder, også med ingeniør og evt. håndværkere for at diskutere og beslutte vigtige detaljer i projektet.

Hvis projektet skal udbydes til tre hovedentreprenører, udarbejder jeg derudover lister til prisgivning. På den måde kan vi efterfølgende sammenligne entreprenørernes priser. Rum+ er også behjælpelig med at finde de rigtige håndværkere til projektet.

Projektet laves i samarbejde med relevante specialrådgivere, som ingeniør og evt. havearkitekt, der leverer et særskilt projektmateriale.

UDFØRSEL

I denne fase tager projektet form, og der er travlt på byggepladsen. Min primære rolle er at være bindeled mellem bygherrer og hovedentreprenøren. En tæt kommunikation i denne fase er vigtig. Jeg holder jer underrettet om projektets fremgang og om eventuelle beslutninger, der skal tages. Uanset om I har mulighed for at deltage i møderne eller ej.

En vigtig del af denne fase er også den løbende status af mødereferater, tidsforbrug, kvalitet og økonomi, så I til en hver tid kan have vished for, at resultatet bliver præcis som forventet.

Jeg følger gerne projektet helt igennem fra start til slut, men hvert projekt er forskelligt, så vi snakker os frem til den bedste løsning for jer. Det vigtigste er, at vi har en tillidsfuld og tæt relation, og at I kan overskue byggeprocessen og sove trygt og roligt om natten.